Rong Biển Tươi Biển Ngọc – 50g/túi

    35,900 

    * Thành phần: Rong lục Ultra.