Rong Nho Muối ( Tách Nước ) Biển Ngọc – 200g/hộp

149,900 

* Thành phần: 80% rong nho, nước muối tinh 20%.